Kategorije

Reducir spojnice

KRATKI OPIS

Reducir ili prelazna spojka služi da se sa jednog prečnika crijeva, otvora hidrantskog nastavka ili nekog drugog uredjaja, može priključiti manji ili veći prečnik vatrogasnog crijeva.