Kategorije

Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom 2

Vatrogasni aparati pod stalnim pritiskom “Pastor” izrađuju se u dva oblika: prenosne sa punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg, te prevozne s punjenjem od 50 kg praha.
Zahvaljujući rezervoaru koji je pod stalnim pritiskom pogonskog plina vodonika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.

Način upotrebe: Kod upotrebe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke, te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati pomoću ručke ventila.

Primjena: Vatrogasne aparate pod stalnim pritiskom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima.
Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih legura.